Saturday, March 5, 2011

Bicara Eksekutif dan Taklimat Promosi Program MKM

REJ bersama Tuan Haji Ramlan, pegawai dari pusat konsultasi MKM


Perbincangan bersama-sama bagi maksud halatuju Kramat..


JSJ dan MEZ turut menyertai taklimat ini

Pada 5 Mac 2011, Setiausaha Kramat, Bendahari 9W2JSJ dan salah seorang ALK 9W2MEZ telah menghadiri satu Program yang dianjurkan oleh SKM(suruhanjaya koperasi) dan MKM(Majlis Koperasi Malaysia) di Hotel De Palma Shah Alam.
SKM dan MKM menganjurkan taklimat ini untuk memberi pendedahan kepada koperasi-koperasi yang baru ditubuhkan di sekitar Negeri Selangor berkenaan tanggungjawab ahli lembaga koperasi, bidang tugasan, jenis-jenis latihan, cadangan perniagaan koperasi dan kepentingan mewujudkan koperasi.

No comments:

Post a Comment