Saturday, March 5, 2011

Mesyuarat Agung Kawasan

Tuan/Puan

Untuk makluman Koperasi Radio Amatur Malaysia Berhad merupakan sebuah koperasi yang telah diluluskan oleh pihak Suruhnjaya Koperasi Malaysia pada 8 Julai 2009 untuk mempunyai keanggotaan di seluruh Malaysia. Sehubungan dengan itu koperasi ini perlu mengadakan satu mesyuarat agung kawasan terlebih dahulu sebelum Mesyuarat Agung Perwakilan diadakan di Selangor. Mesyuarat Agung Kawasan berkenaan boleh diadakan di peringkat negeri-negeri atau zon-zon yang mana setiap kawasan mestilah mempunyai keahlian sekurang-kurangnya 25 orang anggota. Memandangkan koperasi ini baru ditubuhkan maka tuan/puan sebagai ahli yang terawal bagi koperasi ini dipelawa untuk mengadakan mesyuarat agung kawasan bagi memilih perwakilan dari kawasan masing-masing untuk menghadiri Mesyuarat Agung Perwakilan berkenaan.

2. Sehubungan dengan itu sekiranya tuan/puan merasakan kawasan tuan/puan berpotensi untuk diadakan satu mesyuarat kawasan maka sila hubungi saya di talian 012-3050 205 atau 019-334 3305 seberapa segera yang mungkin bagi mendapatkan keterangan lanjut. Perwakilan yang dihantar ke Mesyuarat Agung Perwakilan mempunyai peluang untuk dilantik sebagai Ahli Lembaga Koperasi(ALK) bagi tahun 2011 setelah 5 jawatan ALK akan dikosongkan pada mesyuarat pada kali ini sebagaimana mengikut Undang-undang Kecil iaitu perkara 37 Fasal (1):-

37. 1) Sekurang-kurangnya satu pertiga daripada anggota Lembaga hendaklah mengosongkan jawatan secara bergilir-gilir pada tiap-tiap mesyuarat agung perwakilan tahunan.


3. Tuan/puan sama ada sebagai ahli atau tidak boleh membuat satu mesyuarat berkenaan dikawasan masing-masing setelah mendapat persetujuan ahli lembaga. Presiden atau pengerusi persatuan atau kelab radio amatur juga dipelawa untuk mengadakan mesyuarat agung kawasan masing-masing setelah kesemua 25 anggota berkenaan menjadi ahli koperasi.
Sokongan dari tuan/puan amatlah dialu-alukan bagi memastikan koperasi ini dapat dipacu menuju kejayaan dan landasan yang sepatutnya oleh ALK yang berwibawa.

Sekian Terima kasih.--
Yang berusaha,Setiausaha Kramat

No comments:

Post a Comment