Friday, January 9, 2009

Breifing Koguma

10-1-2009, satu breifing dan sesi soal jawab telah diadakan di Koperasi Guru Malaysia. Beberapa ahli radio ham telah menghadiri sesi berkenaan. Briefiing oleh Cikgu Zul dari Koguma begitu bernilai dan kami semua sangat bersemangat untuk sama-sama menubuhkan Koperasi Radio Amatur ini.
Sesi briefing ini diadakan untuk menilai relevan penubuhan koperasi, cara mendaftarkan koperasi, peluang perniagaan koperasi dan juga benefit kepada ahli yang menyertai koperasi.
Terlalu banyak faedah kepada ahli-ahli yang menyertai koperasi yang bakal ditubuhkan ini. Suatu mesyuaat agung akan diadakan bagi memilih ahli lembaga koperasi dan juga membincangkan undang-undang kecil koperasi. Tarikh, masa dan tempat akan diberitahu kelak.
Pada masa ini kami sangat berharap mengumpulkan seramai mungkin ahli untuk sama-sama mendaftar sebagai ahli koperasi diperingkat awal.

No comments:

Post a Comment