Thursday, January 29, 2009

Senarai terbaru..bertambah dan terus bertambah

Berikut adalah senarai terkini setakat Jam 8.45,30-1-2009 yang telah berdaftar melalui online form dan juga secara manual.
Mana-mana rakan yang menghadapai masalah untuk berdaftar melalui online sila emel nama,callsign,ic,no tel,alamat kepada koperasi.radioham@gmail.com. Atau fax kepada 0380623372 atau sms kepada 0123050205.
Jika ada rakan yang sudah berdaftar tetapi namanya tidak tersenarai sila daftar semula atau SMS sahaja kepada nombor diatas.

1 Hairul Bin Md Derus-9W2YZF
2 Mohamad Hamizi Bin Mohamed Ariffin-9W2ZEY
3 Saiedin Bin Mohamed Bakri-9W2TWH
4 W Shahrir Ismail -9W2XCO
5 Mohd Adha bin Hamzah-9W2ADH
6 Hasan Chan Abdullah-9W2CCW
7 Yusman Bin Yahya-9W2YBY
8 Mohd Mazru B Abdul Majid-9W2MZR
9 Aiznin Sairi bin Sulaiman-9W2SBS
10 Mohd Firdaus Elis Abd Majid-9W2FRD
11 Nurul Azlan Bin Sahat-9W2REO
13 Zaharah Binti Ahmad-9W2KLG
15 Muhamad Shafid bin Muhamad Shukor-SWL PET
16 Mohazzam Bin Mohamad-9W2OZM
17 Rudy Eruwan Jamain-9W2REJ
18 Khamizah bt Kamarudin-9W2MEZ
19 Suhaimi jalal-9W2CBA
20 Mohd Razi Bin Masduki-SWL Razi
21 Mohd azaini sham mohd ali-9W2BPT
22 Rosli Bin Samat-9W2MYV
23 Mohamad roslan bin mohamad amin-9W2SMR
24 Fadzil Bin Hussain-9W2FZ
25 Mohd Sahid bin Misian-9W2SMX
27 Amry Bin Amudi-9W2RIE
28 Hilmi iskandar bin hosnodin-9W2IZZ
29 Zamri B. Awa-9W2ZAM
30 Aziran Abdul Majid-9W2AZX
31 Noor Risham bin Md. Arus-9W2JSM
32 Rafidah Binti Muhammed-9W2JSJ
33 Mohd Fadzlullah b taifor-9W2KMT
34 Rahim Azli Bihiro Ellayali-SWL RAZ
35 Farudin Bin Mohd Amin-9W2FAS
36 Hussin Hj Ahmad-9W2CYN
37 Ahmad Janius Abdullah-9W2MMJ
38 Hisyamudin Bin Roslan-9W8YAM
39 Ahmad Pauzi Bin Abd Hamid-9W2APH
40 Abdullah bin Ibrahim-9W2ADO
41 Yusuf@Bob Latip-9W2SUE
42 zahidi hj.zakaria-PRPOW
43 Mohd Ekram Rudaini B. Haron-9W2DME
44 Tuan Harun Bin Tuan Yahya-9W2STH
45 Ridzaludin Bin Abd.Wahid-WT297
46 Zabahari Bin Buyong-9W2SZB
47 Khairul Anuar Bin Mohamed-9W2KBM
48 Zuraimi Bin Mohamad Don-SC3MP
49 Yusuf b Md Abdul Gani-9W2YKK
50 noor azman b. mohamad noor-9W2CFC
51 Noor Azrul Bin Mohd Noor-9W2AJY
52 Shahrizal Bin Abdul Aziz-9W2SHR
53 Mohd Haizail bin Zainal Abidin-9W2HZM
54 Abdul Halim Bin Hj Hashim-9W2HLM
55 Aswadinorman Safeie-9W2TBCT
56 Mohamad Faizul Abd Samad-9W2TOM
57 Abd Rasid Ahmad Sidek-9W2YR
58 Hishamuddin Bin Abdullah-9W2POK
59 Mohd Husni B Masri-9W2DIV
60 Noorhamidi Ali-PRMDP
61 Mohamad Fairulnizam Bin Hj Mohamad Hassan-9W2CPV
62 Abd Rahaman Hamid-9W2MES
63 Zamri bin Ahmad-9W2LKB
64 Khalid Bin Man-9W2BZT
65 Mohd Rodzi Bin Abd Razak-9W2GTT
66 Ahmad Zuwairi b Ab Aziz-9W2ZUW
67 Mohd Khalil Mat Piah-9W2TDO
68 Md Nasir B.Omar-PRPNO
69 Abd Rahim Hamid-PRPT
70 Mohd Azly B. Md Jais-PRLP
71 Hamizan B.Abu Samah-PRZAC
72 Mohamad Sani Husin-9W2SNI
73 Wan Najmuddin-9W2VIP
74 Muhammad Nor Aizat bin Abd. Rahim-9W2PGN
75 Mohd Rizal bin Mahmud-9W2RZL
76 Mariani binti Hamat-9W2RZQ
77 W.Mohd Azharuddin Bin W.Mathshor-9W2WMA
78 Mohamad Khairulzan Bin Mohamad-SWL Khairul
79 Ali Afandi Arifin-9W2ALI
80 Roslan Waimin-9M6LAN
81 Iskandar Zulkarnain- 9W2JIZ
82 Tuan Mohd Badri B Tuan Ismail-9W2BRD
83 Abdul Jalil Abdul Samad-9W2ASC
84 Siti Aishah Hashim -9W2SXC
85 Mohd Hisyam B Abd Gani - 9W2MHG
86 Amma Rul Azmi Bin Anuar - SWL Ama
87 Shaha Azuan Bin Jamain- 9W2SZA
88 Mohamad Hanafi Bin Mohamad-9W2HJB
89 Ahmad Hasnan Hassan-9W2NEN
90 Ramli Bin Che Mat-SWAL Rem
91 Asrin Azizul Bin Adam Sakeri-9W2CRN

Tahniah...

No comments:

Post a Comment