Tuesday, January 27, 2009

Problem to register?

Rakan-rakan semua saya telah menerima komplen akan borang online yang disediakan di blog Kramat kadang-kala menghadapi masalah untuk berfungsi.
Setelah diteliti tidak ada masalah, namun saya mengesyaki rakan-rakan yang menghadapi masalah adalah rakan-rakan yang menggunakan Internet Explorer.
Oleh itu saya mencadangkan mana-mana rakan yang ngin mendaftar untuk menggunakan Mozilla Firefox sebagai browser...73.

No comments:

Post a Comment